Dobrodošli!

Slovenska inženirska zveza (v nadaljevanju SIZ) je krovna inženirska zveza posameznih tehniških strok in tehnoloških področij, ki so navedene v pregledu skupaj z naslovi in njihovimi predsedniki.

SIZ je povezana z univerzami, raziskovalnimi inštituti in pedagoškimi centri  v Sloveniji na področju tehnike, naravoslovja in tehnologije ter z gospodarstvom.

V povezavi z Državnim svetom RS, ministrstvi, s strokovnimi in civilnimi organizacijami ter gospodarstvom pripravlja problemske konference o temah, ki so aktualne za razvoj Slovenije.

SIZ se povezuje z inženirskimi zvezami posameznih držav kot ena izmed članic evropske krovne inženirske organizacije FEANI, za katero je v SIZ organiziran poseben odbor.

SIZ vodi predsednik in upravni odbor zveze.