SLOVENSKA INŽENIRSKA ZVEZA IMA NOVO VODSTVO

Na izrednem občnem zboru, 31.03.2022, so predstavniki članic Slovenske inženirske zveze (SIZ) izvolili novo vodstvo. Za novega predsednika so imenovali izr. prof. dr. Andreja Kryžanowskega, ki je na tej funkciji zamenjal prof. dr. Janvita Goloba.

Izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski prihaja s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, natančneje s Katedre za splošno hidrotehniko. Poleg profesionalnega dela je vseskozi aktiven v stanovskih združenjih in prostovoljnih strokovnih organizacijah, med drugim je nekdanji član Upravnega odbora Matične sekcije gradbenikov pri Inženirski zbornici Slovenije (UO MSG IZS) in sedanji član skupščine Inženirske zbornice Slovenije (IZS), med 2001 in 2009 je vodil Slovenski komite za velike pregrade (SLOCOLD), od leta 2013 dalje pa uspešno predseduje Zvezi društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS).

SIZ bo z novim vodstvom nadaljevala svoje poslanstvo, njene aktivnosti bodo usmerjene zlasti v promocijo in aktiviranje inženirjev v družbi glede aktualnih vprašanj v zvezi z implementacijo razvojnih projektov in raziskovalno-razvojne dejavnosti v Sloveniji.

Slovenska inženirska zveza

Zbornik posveta: Dvotirna proga Koper-Kozina-Divača

Ob letošnjem posvetu v Državnem svetu je izšel zbornik posveta Dvotirna proga Koper – Kozina – Divača: dvotirna proga z dovoljenim nagibom 35 promilov,
izmenična napajalna napetost, rekuperacija energije, zaščita obstoječih vodnih virov, povečanje pretovorne zmogljivosti Luke Koper na Obali, zagotavljanje dobrih mednarodnih povezav v Istri, v katerem so predstavljeni referati vseh udeležencev posveta.

Pripevke si lahko preberete na povezavi: SIZ Zbornik referatov in razprav št. 3/2019
Zbornik je izšel tudi v tiskani obliki, več informacij na: info@siz.si.

Zbornik posveta: Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železniške proge Koper – Divača

Ob lanskem posvetu v Državnem svetu je izšel zbornik posveta Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železniške proge Koper – Divača, v katerem so predstavljeni referati udeležencev posveta.
V tem zborniku je na strani 16 navedenih 35 aktualnih gradiv in študij, ki so doseglivna na spletnih straneh. Dodatnih 13 gradiv je navedenih na straneh od 89 do 91.
Izdajatelja zbornika: Državni svet Republike Slovenije in Slovenska inženirska zveza

Pripevke si lahko preberete na povezavi: SIZ Zbornik Referatov in razprav št. 2/2018
Zbornik je izšel tudi v tiskani obliki, več informacij na: info@siz.si.

Posnetek posveta v Državnem svetu 2019


Dvotirna proga med Divačo, Kozino in Koprom, moderna in ekonomična! posvet v DS, 24. 05. 2019
Slovenska inženirska zveza, katere predsednik je nekdanji državni svetnik, dr. Janvit Golob, je v petek, 24. maja 2019, v dvorani Državnega sveta, pripravila strokovni posvet o dvotirni progi med Divačo, Kozino in Koprom, moderni in ekonomični.

PROGRAM POSVETA:
Dr. JANVIT GOLOB: Uvodne besede
Dr. JOŽE DUHOVNIK: Predstavitev dvotirne proge Koper-Kozina-Divača z izmeničnim tokom
ANTON GUNDE: Gradbeni elementi trase
PETER ČERNIGOJ: Podlaga za umeščanje trase v prostor
DAMIR JOSIPOVIČ: Razvojni potencial predlagane trase za južno Primorsko
Dr. JOŽE DUHOVNIK: investicijska vrednost projekta Koper-Kozina-Divača
Prof. dr. FERDINAND GUBINA: Elektro vleka, signalizacija, komunikacija in manjši vplivi na okolje
/Marko Kotnik, mag. Rudi Vončina, ddr. Rudi Čop, Lojze Zupanc/

Posvet v državnem svetu: Drugi tir – tehnične rešitve dvotirne proge Koper – Divača 2017

Drugi tir – tehnične rešitve dvotirne proge Koper – Divača 2017 (posvet v Državnem svetu)

Inženirska akademija Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in Slovenska inženirska zveza so v sredo, 31. maja 2017 v dvorani Državnega sveta pripravili strokovni posvet oziroma predstavitev TEHNIČNIH REŠITEV DVOTIRNE PROGE KOPER-DIVAČA.