Engineering card

Mobilnost je pomembna za inženirje zaradi možnosti fleksibilnega oblikovanja dela na mednarodni osnovi in različne razpoložljivosti inženirjev glede na nacionalne meje. Inženirji in delodajalci potrebujejo orodje, ki temelji na primerljivih izobrazbenih ravneh na osnovi mednarodnih standardov in je preprosto uporabno za obe skupini.

NC SI FEANI sodeluje v tem projektu in bo po vpisu visokošolskih in univerzitetnih inženirskih programov slovenskih univerz in visokih šol v FEANI INDEX in priznavanju kartice s strani ustreznega resornega ministrstva na željo kandidatov začel izdajati ta dokument. Za kartico bo lahko zaprosil kandidat, ki je konča vsaj eno stopnjo visokošolskega oz. univerzitetnega izobraževanja na slovenskih inštitucijah.

Za Engineering Card lahko zaprosite preko spletne aplikacije:
WWW.ENGINEERING-CARD.SI