NC FEANI

FEANI (www.feani.org)

FEANI je federacija evropskih nacionalnih inženirskih zvez. Združuje nacionalne zveze 32. držav. Zastopa interese več kot 3,5 milijona inženirjev. FEANI si prizadeva za enoten nastop za inženirstvo v Evropi in želi razviti in utrditi poklicno identiteto inženirjev. S svojim delovanjem in storitvami, predvsem s podeljevanjem naziva EUR ING, si FEANI prizadeva za vzajemno priznavanje inženirskih kvalifikacij v Evropi in tako okrepi položaj, vlogo in odgovornost inženirjev v družbi. Generalni sekretariat FEANI, ki vodi dejavnosti zveze je v Bruslju od konca leta 1997.

NC SI FEANI

Slovenski nacionalni komite FEANI je del Slovenske inženirske zveze (SIZ) kot krovne inženirske organizacije. Slovenija se je v FEANI včlanila leta 1995 in je od takrat polnopravna članica z enim glasom na vsakoletni generalni skupščini. NC SI FEANI sestavljajo predsedstvo s predsednikom NC SI FEANI, predsednikom NMC SI FEANI in predsednikom CPD SI FEANI. Člani NC SI FEANI so predstavniki vseh panožnih inženirskih zvez, ki so vključene v SIZ.

Trenutno je v Sloveniji registriranih 105 nosilcev EUR ING naslova.

V FEANI INDEX so vpisani stari inženirski UN in VS predbolonjski in novi UN in VS bolonjski programi Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.