Vodstvo

Predsednik:
prof. dr. Janvit GOLOB, janvit.golob@fkkt.uni-lj.si, tel.: 040 850 960

Podpredsedniki :
Črtomir REMEC – e-pošta: crtomir.remec@izs.si
dr. Iztok GOLOBIČ – e-pošta: iztok.golobic@fs.uni-lj.si
mag. Vekoslav KOROŠEC – e-pošta: vekoslav.korosec@gzs.si
dr. Karl GOTLIH– e-pošta: gotlih@uni-mb.si

Upravni odbor:
Člani upravnega odbora so poleg ožjega vodstva še vsi predsedniki oz. predstavniki posameznih članic.

Strokovni sodelavec:
Jože Gorenc, univ. dipl. inž. str. – e-pošta: zveza.ing@siol.net