FEANI INDEX

FEANI vzdržuje seznam inženirskih visokošolskih in univerzitetnih izobraževalnih inštitucij iz evropskih držav, ki so včlanjene v FEANI. Inženirski programi teh inštitucij morajo biti akreditirani pri EMC FEANI in izpolnjevati obvezne izobraževalne zahteve za pridobitev naziva EUR ING.

FEANI INDEX se stalno obnavlja in vzdržuje v sekretariatu FEANI. Šole in programi se vključujejo v FEANI INDEX preko nacionalnega komiteja, po odobritvi EMC (European Monitoring Committee) skladno s predpisanim postopkom analize vloge nacionalnega člana.

Od februarja 2007 EMC potrjuje programe tudi od akreditacijskih agencij, ki imajo pooblastilo za podeljevanje certifikata EUR-ACE.

(http://www.feani.org/site/index.php?id=110 )