Aktivnosti

Med aktivnostmi za promocijo stroke in družbe gradimo vsebine na:

  • javnih razpravah o aktualnih problemih in izzivih
  • strateških razvojno-inovacijskih projektih
  • razvojnih konceptih
  • pritegnitev investicijskega kapitala za nove proizvodnje
  • in povezavah javne RR sfere z gospodarstvom za zagotavljanje višje dodane vrednosti slovenskih proizvodov in storitev ter ustvarjanje novih delovnih mest.