Projekti

Aktualni projekti:

Slovenija 2030

Drugi tir železnice Koper – Divača

Lesno gospodarstvo

Ohranitev slovenskega gospodarstva

Povezava raziskovalno-razvojnih institucij in gospodarstva

Vloga slovenskih inženirjev v ustvarjanju višje dodane vrednosti

Perspektive slovenskega elektrogospodarstva

Intenziviranje inženirstva v povezavah s civilno družbo, gospodarstvom in politiko

Pametna specializacija v Sloveniji

Aktivnosti za uveljavitev in priznanje inženirskih dejavnosti

Mladi inženirji

Inženirski certifikati

Povezave panog v društvih na regionalnih in lokalnih nivojih (način dela med panogami in centralno zvezo)