Vizija

– Krepitev vloge inženirjev v slovenski družbi in gospodarstvu.

– Raziskave in razvoj tehnologije na gospodarsko perspektivnih področjih.

– Povezava z mlajšimi generacijami inženirjev.

– Krepitev evropskih in mednarodnih povezav s sorodnimi zvezami.