SLOVENSKA INŽENIRSKA ZVEZA IMA NOVO VODSTVO

Na izrednem občnem zboru, 31.03.2022, so predstavniki članic Slovenske inženirske zveze (SIZ) izvolili novo vodstvo. Za novega predsednika so imenovali izr. prof. dr. Andreja Kryžanowskega, ki je na tej funkciji zamenjal prof. dr. Janvita Goloba.

Izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski prihaja s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, natančneje s Katedre za splošno hidrotehniko. Poleg profesionalnega dela je vseskozi aktiven v stanovskih združenjih in prostovoljnih strokovnih organizacijah, med drugim je nekdanji član Upravnega odbora Matične sekcije gradbenikov pri Inženirski zbornici Slovenije (UO MSG IZS) in sedanji član skupščine Inženirske zbornice Slovenije (IZS), med 2001 in 2009 je vodil Slovenski komite za velike pregrade (SLOCOLD), od leta 2013 dalje pa uspešno predseduje Zvezi društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS).

SIZ bo z novim vodstvom nadaljevala svoje poslanstvo, njene aktivnosti bodo usmerjene zlasti v promocijo in aktiviranje inženirjev v družbi glede aktualnih vprašanj v zvezi z implementacijo razvojnih projektov in raziskovalno-razvojne dejavnosti v Sloveniji.

Slovenska inženirska zveza