Članice SIZ

EZS – ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Stegne 7, 1102 Ljubljana,
Tel. 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04,
e-pošta: elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net
Predsednik: dr. Ferdinand GUBINA, e-pošta: ferdinand.gubina@fe.uni-lj.si
Generalni tajnik: mag. Rudi Zorko

ZDGITS – ZVEZA DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
Tel. 01 524 02 00, faks: 01 524 01 99
e-pošta: gradb.zveza@siol.net, gradbeni.vestnik@siol.net
Predsednik: dr. Andrej KRYŽANOWSKI, e-pošta: andrej.kryzanowski@fgg.uni-lj.si
Poslovna sekretarka: Eva OKORN

SRDIT – SLOVENSKO RUDARSKO DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel. 01 470 46 10, faks: 01 252 41 05
Predsednik: doc. dr. Jože KORTNIK, e-pošta: joze.kortnik@ntf.uni-lj.si

ZSIS – ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
Karlovška 3, 1000 Ljubljana
Tel. 01 425 47 57, 421 53 80, faks: 426 10 42
e-pošta: info@zveza-zsis.si
Predsednik: dr. Iztok GOLOBIČ, e-pošta: iztok.golobic@fs.uni-lj.si

DUPPS – DRUŠTVO URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE
Karlovška 3, 1000 Ljubljana
Tel. 01 421 83 50, faks: 421 83 55
e-pošta: drustvo.dupps@gmail.com
Predsednik: dr. Liljana JANKOVIČ GROBELJŠEK, e-pošta: drustvo.dupps@gmail.com

SDVT – SLOVENSKO DRUŠTVO ZA VARILNO TEHNIKO
Ptujska 19, 1000 Ljubljana
Tel. 01 280-94-34
e-pošta: gabriel.rihar@i-var.si
Predsednik: dr. inž. Miro URBAN, e-pošta: miro.urban@i-var.si
Zastopnik: dr. Gabriel Janez RIHAR, tel. 280 94 34, 041 752 913

SKD – SLOVENSKO KEMIJSKO DRUŠTVO
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
Tel. 01 476 02 52
e-pošta: chem.soc@ki.si
Predsednik: prof. Albin PINTAR

ZDKITS – ZVEZA DRUŠTEV KMETIJSKIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Predstavnik: dr. Črtomir ROZMAN, Univerza v Mariboru,
e-pošta: crt.rozman@um
dr. Rok Mihelič, BF, tel.: 01 3203 201, e-pošta: rok.mihelic@bf.uni-lj.si

DITP – DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV PAPIRNIŠTVA
Bogišićeva ulica 8, 1000 Ljubljana
Tel. 01 200 28 32, faks: 01 426 56 39
e-pošta: ditp@icp-lj.si
Predsednik: Marko JAGODIČ, tel. 040 471 600

SPD – SLOVENSKO PREHRANSKO DRUŠTVO
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel. 01 320 37 40
e-pošta: prehranskodrustvo@gmail.com
Predsednik:
Podpredsednik prof. dr. Božidar Žlender, e-pošta: bozidar.zlender@bf.uni-lj.si

SDNO – SLOVENSKO DRUŠTVO ZA NAMAKANJE IN ODVODNJO
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel/faks: 01 433 51 04
e-pošta: sdno-sincid@guest.arnes.si
Predsednica: Stanka KOREN, e-pošta: stanka.koren@gov.si
Generalni sekretar: dr. Brane MATIČIČ

SDM – SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MATERIALE
Lepi pot 11, 1000 Ljubljana
Tel. 01 470 19 80, faks: 01 470 19 39
Predsednik: dr. Franc VODOPIVEC, e-pošta: franc.vodopivec@imt.si
Tajnik: dr. Matjaž TORKAR, e-pošta: matjaz.torkar@imt.si

ZDVIS – ZVEZA DRUŠTEV VARNOSTNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.01 230 28 23, 041 205 457
e-pošta: info@zveza-dvis.si
Predsednik: Janez FABIJAN, e-pošta: janez.fabijan@trelleborg.com, tel. 041 884 678

DVS – DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana
Tel. 01 511 30 06, fax. 01 511 30 07
Predsednik: Darko CAFUTA, e-pošta: darko.cafuta@gmail.com
Tajnica: Suzana ŠTEFANIČ (041 387-432), e-pošta: tajnik@drustvo-dvs.si

DJS – DRUŠTVO JEDRSKIH STROKOVNJAKOV
Jamova 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 476 82 43
Predsednik: dr. Marko ČEPIN, e-pošta: marko.cepin@fe.uni-lj.si

ZID – MARIBOR ZVEZA INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR
Židovska 1, 2000 Maribor
Tel. 02 250 13 23, faks: 02 250 13 24
e-pošta: zid@zid-mb.si
Predsednica: Marija SRAKA ŠADL, univ. dipl. ing., tel. 02 520 27 04

DAL – DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANA
Karlovška 3, 1000 Ljubljana
Tel. 01 252 79 30, faks: 01 252 79 31
Predsednica: Jurij KOBE, u.d.i.a.
Tajnica: Marinka LUKAČ, e-pošta: drustvo.arhitektov.lj@siol.net

DKAS – DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE
BF- Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
tel. 423 11 61
Predsednik: mag. Aleš BIZJAK

SGD – SLOVENSKO GEOLOŠKO DRUŠTVO
Dimičeva 14, 1000 LJUBLJANA
Tel. 01 280 97 81
Predsednik: dr. Matevž NOVAK, e-pošta: matevz.novak@geo-zs.si

ZPSPS – ZVEZA PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE SLOVENIJE
Kerenčičev trg 5a, 2270 ORMOŽ
Tel. 051 634 341
Predsednik: Miroslav KOSI, e-pošta: info@sladkornapesa.si
Tajnik: mag. Vlado Hunjadi, e-pošta: vlado.hunjadi@gmail.com

DLS – DRUŠTVO LESARJEV SLOVENIJE
Rožna dolina, c VIII/34
Tel.: 01/320-36-39, 041/367-791
e-pošta: ditles.lj@bf.uni-lj.si
Predsednik: Boštjan LESAR, e-pošta: bostjan.lesar@bf.uni-lj.si

PODROČJE FARMACIJE
Predstavnik: Stanko SRČIČ, Fakulteta za farmacijo Ljubljana
Tel. 01 47 69 602
e-pošta: stanko.srcic@ffa.uni-lj.si

ZGDS – ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Večna pot 2, 1000 LJUBLJANA
tel.: 01 200 78 66 (int. 116), 01 257 14 06
Predsednik: Alojzij GLUK, e-pošta: alojzij.gluk@zgs.si
Tajnik: Jože FALKNER, tel.: 031 393 530

SDDE – SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DALJINSKO ENERGETIKO
Karlovška cesta 3, 1000 LJUBLJANA
tel.: 01 477 13 16
Predsednik: prof. dr. Alojz POREDOŠ, e-pošta: alojz.poredos@fs.uni-lj.si
Tajnik: dr. Andrej LJUBENKO, e-pošta: info@sdde.si