Povezave

SAZU – http://www.sazu.si/
Državni svet – http://www.ds-rs.si/

Tuje inženirske zveze
Feani – http://www.feani.org
VDI – https://www.vdi.de/
OIAV – http://www.oiav.at/
HIS – http://www.his-hr.hr/

Sorodne inženirske organizacije
IZS – http://www.izs.si/
Inženirska akademija – http://www.ias.si/
Elektrotehniška zveza Slovenije – http://www.ezs-zveza.si/

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta – http://www.bf.uni-lj.si/
Fakulteta za arhitekturo – www.fa.uni-lj.si/
Fakulteta za elektrotehniko – http://www.fe.uni-lj.si/
Fakulteta za farmacijo – www.ffa.uni-lj.si/
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – https://www.fgg.uni-lj.si/
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – http://www.fkkt.uni-lj.si/
Fakulteta za pomorstvo in promet – http://www.fpp.uni-lj.si/
Fakulteta za računalništvo in informatiko – http://www.fri.uni-lj.si/
Fakulteta za strojništvo – https://www.fs.uni-lj.si/
Naravoslovnotehniška fakulteta – https://www.ntf.uni-lj.si/

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo – http://www.fs.um.si/
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko – https://feri.um.si/
Fakulteta za energetiko – http://www.fe.um.si/
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo – http://www.fg.um.si/
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor – http://www.fkkt.um.si/

Univerza v Novi Gorici
Poslovno-tehniška fakulteta – http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/

Poklicna inženirska izkaznica – www.engineering-card.si