Projekti

NC SI FEANI) je bil povabljen k sodelovanju pri Leonardo evropskem projektu Lifelong Learning Programme 2007 – 2013 (Agreement No. LLP/Ldv/TOI/2010/IRL – 502).

Namen projekta je vpeljati CPD prakso Engineers of Ireland v dežele evropske skupnosti. V projektu sodelujejo kot koordinatorji Engineers of Ireland in partnerji Portugalska, Slovaška, Romunija in Slovenija. V Sloveniji projekt vodi NC SI FEANI.

V okviru pilotskega projekta je bil certifikat podeljen že drugič za dobo treh let Tehniškemu šolskemu centru (TŠC) Maribor. (http://www.tscmb.si/).

http://www.cpdeurope.eu/

NC_FEANI-projekti-slika1 NC_FEANI-projekti-slika2