CPD

CPD (Continuing Professional Development)

Obstajajo trije ključni elementi za uspešen CPD iz posamičnega in organizacijskega vidika. Najprej mora obstajati posamična obveza vsakogar za lastni razvoj. Osnovana mora biti na jasnem razumevanju ključnih pristojnosti in učenje mora biti neposredno povezano z maksimalno hitrostjo razvoja teh pristojnosti. Zato so potrebni osebni razvojni načrti in jasne zamisli za razvoj bodoče kariere. Nadalje morajo organizacije opredeliti vloge svojih menedžerjev, tako da je zanje trening in razvoj osebja najpomembnejša aktivnost. Biti mora osnova, za katero se menedžerje zadolži, izuri, razvije, ocenjuje, nagradi in poviša. Tretjič, organizacija mora biti učeča organizacija, kar pomeni, da mora v največji meri povečati svoj učni proces in ga vezati sistemsko.

NC SI FEANI je sodeloval v EU Leonardo projektu in lahko podeljuje CPD certifikate v Sloveniji.

http://www.cpdeurope.eu/