Podnebne spremembe in vodooskrba Istre

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, prijatelji in poslovni partnerji,

z velikim veseljem Vas vabimo na prvo konferenco na temo klimatskih sprememb in vodooskrbe na območju Istre, ki jo skupaj organiziramo Hrvaški inženjerski savez (HIS), Slovenska inženirska zveza (SIZ) in Istarska županija.

Konferenca bo potekala 18. in 19. marca 2024, v hotelu Park Plaza Histria, v Pulju.

Podnebne spremembe kot globalni pojav vsak dan bolj vplivajo na trajnostni razvoj določenih območij z večjimi ali manjšimi posebnostmi. Da bi ohranili ali izboljšali stanje v prostoru, negativni trendi zahtevajo hitre odgovore.

Cilj konference je opozoriti na vse bolj izrazit vpliv podnebnih sprememb na oskrbo z vodo v Istri ter skozi razpravo strokovne javnosti ponuditi konstruktivne rešitve, ki bi jih lahko implementirali tudi v slovenskem delu Istre ter tako rešili večdesetletno težavo oskrbe z vodo.

Pripravili smo bogat strokovni program, ki bo organiziran v treh programskih sklopih. Predavatelji bodo eminentni strokovnjaki s področja klimatologije, oskrbe s pitno vodo in odvodnje, ki vam bodo predstavili kakšne hidrološke razmere lahko pričakujemo v prihodnosti, kako optimalno izrabljati vodne vire in nujnost ukrepanja, da pomanjkanje vode ne postane omejevalni dejavnik razvoja.

Vabimo vas, da se čim prej prijavite, saj je število mest omejeno. Prijavnico lahko najdete na https://vode-istre.eu/prijavnica/. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dvodnevni konferenci pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Če potrebujete nastanitev, smo za udeležence dogovorili posebne cene v hotelu Park Plaza Histria, rezervacijo pa lahko opravite preko te povezave.

V upanju, da bo tovrstno strokovno srečanje postalo tradicionalno in sprožilo pozitivne spremembe Vas vabimo, da se nam pridružite.

Hvala vam za Vaš odziv!

Organizacijski odbor:
Predsednik organizacijskega odbora (OO): Boris Miletić, župan Istrske županije
Predsednik organizacijskega odbora (OO): Boris Miletić, župan Istrske županije
Predsednik programskega odbora (PO): Zdravko Jurčec, predsednik HIS
Predsednik znanstvenega odbora (ZO): Andrej Kryžanowski, predsednik SIZ

Vabimo vas, da redno spremljate spletno stran konference, da boste obveščeni o vseh novostih v programu:

info@vode-istre.eu

Vabilo v .pdf

Zbornik posveta: Dvotirna proga Koper-Kozina-Divača

Ob letošnjem posvetu v Državnem svetu je izšel zbornik posveta Dvotirna proga Koper – Kozina – Divača: dvotirna proga z dovoljenim nagibom 35 promilov,
izmenična napajalna napetost, rekuperacija energije, zaščita obstoječih vodnih virov, povečanje pretovorne zmogljivosti Luke Koper na Obali, zagotavljanje dobrih mednarodnih povezav v Istri, v katerem so predstavljeni referati vseh udeležencev posveta.

Pripevke si lahko preberete na povezavi: SIZ Zbornik referatov in razprav št. 3/2019
Zbornik je izšel tudi v tiskani obliki, več informacij na: info@siz.si.

Zbornik posveta: Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železniške proge Koper – Divača

Ob lanskem posvetu v Državnem svetu je izšel zbornik posveta Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železniške proge Koper – Divača, v katerem so predstavljeni referati udeležencev posveta.
V tem zborniku je na strani 16 navedenih 35 aktualnih gradiv in študij, ki so doseglivna na spletnih straneh. Dodatnih 13 gradiv je navedenih na straneh od 89 do 91.
Izdajatelja zbornika: Državni svet Republike Slovenije in Slovenska inženirska zveza

Pripevke si lahko preberete na povezavi: SIZ Zbornik Referatov in razprav št. 2/2018
Zbornik je izšel tudi v tiskani obliki, več informacij na: info@siz.si.