Posnetek posveta v Državnem svetu 2019


Dvotirna proga med Divačo, Kozino in Koprom, moderna in ekonomična! posvet v DS, 24. 05. 2019
Slovenska inženirska zveza, katere predsednik je nekdanji državni svetnik, dr. Janvit Golob, je v petek, 24. maja 2019, v dvorani Državnega sveta, pripravila strokovni posvet o dvotirni progi med Divačo, Kozino in Koprom, moderni in ekonomični.

PROGRAM POSVETA:
Dr. JANVIT GOLOB: Uvodne besede
Dr. JOŽE DUHOVNIK: Predstavitev dvotirne proge Koper-Kozina-Divača z izmeničnim tokom
ANTON GUNDE: Gradbeni elementi trase
PETER ČERNIGOJ: Podlaga za umeščanje trase v prostor
DAMIR JOSIPOVIČ: Razvojni potencial predlagane trase za južno Primorsko
Dr. JOŽE DUHOVNIK: investicijska vrednost projekta Koper-Kozina-Divača
Prof. dr. FERDINAND GUBINA: Elektro vleka, signalizacija, komunikacija in manjši vplivi na okolje
/Marko Kotnik, mag. Rudi Vončina, ddr. Rudi Čop, Lojze Zupanc/